Compte Commemoratiu

La creació d’un Compte Commemoratiu en una xarxa social com Facebook, permet que la família i els amics puguin mantenir un espai de record del difunt a la xarxa, concretament a Facebook. No és una baja propiament dita.
A Postumer ens ocupem de fer tots els tràmits per memorialitzar un perfil de les xarxes socials que ho permetin, del difunt.
Un cop memorialitzat, el perfil deixa d’enviar suggeriments d’amistat, ja no sortirà a la cerca d’usuaris i no es podrà “etiquetar” el difunt. Tan sols tindran accés al perfil els contactes que prèviament a la defunció formessin part de la xarxa del difunt.