Correu electrònic

En el moment de la defunció d’una persona estimada, s’han de fer moltes gestions i sovint la família no es veu amb ànims de fer-les.
A Postumer ens ocupem de fer tots els tràmits relacionats amb el final de la vida digital de les persones difuntes. Donar de baixa de les xarxes socials és la nostra feina.
Per això, també ens ocupem de la gestió del correu electrònic de la persona difunta.
En el cas que el correu electrònic no s’esborri després de mesos d’innactivitat, a Postumer farem els tràmits necessaris per donar-lo de baixa.